MØNTER. GRATIS LEVERING I DANMARK.
Kurv (0kr)
MØNTER. GRATIS LEVERING I DANMARK.

Mønter, kvalitet og pris.


Mit udgangspunkt for kvalitetsvurdering af mønter, er bogen ”Kvalitetsvurdering af danske mønter 1874-1972”, som er skrevet af mønthandler Peter Flensborg.

I bogen beskriver Peter Flensborg, hvilket slid mønter har på de forskellige kvalitetsgrader fra kvalitet 0 til kvalitet 1-.

Jeg kan anbefale denne bog til alle møntsamlere.

I ak mønter anvender jeg kvalitetsgraderne M, 0, 01, 1+, 1 samt 1-, som er de almindelige betegnelser i Danmark.

Slidtagen på mønterne ligger dog ofte imellem de nævnte kvalitetsgrader.


Når dette er tilfældet vil jeg anvende følgende kvalitetsangivelser:

Kvalitet 0-M betyder, at jeg vurderer kvaliteten til at ligge imellem kvalitet 0 og kvalitet M. På samme måde vil angivelsen 01-0 betyde en kvalitet der ligger imellem kvalitet 01 og 0. Tilsvarende for de øvrige kvalitetsgrader.

Kvalitet 01/1+ betyder, at jeg vurderer forsiden til at være kvalitet 01 og bagsiden til at være kvalitet 1+.

Kvalitet 1++ betyder, at jeg vurderer kvaliteten til at være bedre end kvalitet 1+, men ikke så god som kvalitet 1+-01.

Kvalitet 1(+) betyder, at jeg vurderer kvaliteten til at være bedre end 1-1+, men dårligere end 1+.

Udover kvalitetsgraden, som alene angiver, hvor slidt mønten er, har jeg også i nogle tilfælde beskrevet mønten lidt nærmere. Det gør jeg, når mønten har skader, som jeg mener skal øve indflydelse på møntens pris, som jeg så fastsætter under hensyn hertil. Det kan f.eks. være kanthak, ridser, pletter eller andet.

Ved at klikke på bl.a. billedet af mønten, kan man se mine varebeskrivelser for de enkelte mønter i butikken.

Arne Krukow